Välkommen till förskolan Prosten

En trygg och intressant vardag med en utvecklande miljö för barnen.

För att anmäla ditt barn till Prostens Förskola, använd länken

till Rättviks kommuns e-tjänster:

https://etjanster.rattvik.se/

Skicka gärna samtidigt ett mail med anmälan till:

lina@forskolanprosten.se

så kan vi återkoppla med information om förskolan.

Förskolan Prosten

Prosten är beläget mitt i centrala Rättvik på samma gård som församlingshemmet.

Förskolan har plats för 22 barn fördelat på 2 avdelningar: Sälen: barn 1-3 år och Delfinen: 3-6 år. 

 

Vi använder oss av den digitala plattformen Tyra för att där kunna informera samt tydliggöra utbildning och undervisning på förskolan gentemot barn, vårdnadshavare och pedagoger.

 

Lek och språk är viktiga hörnstenar för oss på Prosten. För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. högläsning, går till biblioteket samt är anslutna till appen Polyglutt som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk.

 

Vi stimulerar till lek, då lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. I en stimulerande och trygg miljö ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Vår vision

Barn behöver få vara barn och i leken hittar de sitt jag och utvecklas samtidigt lär barnen sig att respektera varandra.

Alla barns lika värde och rättighet att utvecklas och växa är en självklarhet hos oss.

 

 

 

Personal:

Rektor/Förskollärare: Lina Finn

Förskollärare: Lena Kers Larsson

Förskollärare: Annelie Hedin

Barnskötare: Birgitta Frödin

Barnskötare: Titti Rodriquez

Barnskötare: Rita Lagesen Hedvall

Verksamhetsidé

Förskolan arbetar efter Lpfö 18 (Läroplan för förskolan) och vi följer Rättviks kommuns förskoleplan.

 

Tillgängligt lärande:

På Prostens förskola ska alla barn få möjlighet att nå sin fulla potential. Barns behov är olika och det som är nödvändiga förbättringar för vissa barn blir ofta förbättringar för alla.

 

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus på arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i förskolan. Det kan handla om allt ifrån möblering för stimulerande lärmiljöer, digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera barnen i planering och reflektion.

 

Alla ska få möjlighet att utvecklas i sin takt, socialt och kunskapsmässigt.

Glada barn går på Prostens förskola.